Praktische informatie

De Vesting Nieuwpoort is een van de kleinste vestingsteden van Nederland. Gelegen in Zuid-Holland aan de rivier de Lek schuin tegenover de zilverstad Schoonhoven.

Nieuwpoort heeft ongeveer 1400 inwoners waarvan de iets minder dan de helft binnen de wallen van de historische vesting woont. Eind van de twintigste eeuw zijn de vestingwerken gerestaureerd en in oude glorie hersteld. Nieuwpoort heeft ruim 50 rijksmonumenten en 75 gemeentelijke monumenten. De hele vesting is beschermd stadsgezicht.

Nieuwpoort ligt in de gemeente Molenlanden in Zuid-Holland. De gemeente Molenlanden bestaat uit 19 dorpen en 1 stad, Nieuwpoort! Nieuwpoort heeft sinds 1283 stadsrechten en dit wordt nog steeds elke 5 jaar gevierd. De Poorters zijn trots op hun stad.

Stichting Vestingstad Nieuwpoort heeft ten doel:

  1. de leefbaarheid en levendigheid in de vesting Nieuwpoort te bevorderen met een accent op activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme
  2. Het instandhouden en zonodig ontwikkelen van het cultuur historische erfgoed, c.q. de monumenten in de vesting Nieuwpoort in relatie tot de onder 1. genoemde doelstelling
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten die passen bij de schaal van Nieuwpoort. Deze activiteiten zijn bedoeld voor de bewoners van Nieuwpoort/Langerak in het bijzonder en voor belangstellenden vanuit de gemeente en de regio in het algemeen.

Nieuwpoort en het naast gelegen Langerak zijn historisch nauw met elkaar verbonden. Nieuwpoort heeft vanwege haar vestingwerken en vele monumenten een bijzondere status. De stichting Vestingstad Nieuwpoort richt zich derhalve ook op Langerak.

Het bestuur Stichting Vestingstad Nieuwpoort heeft een stimulerende rol, zorgt voor de in-en externe communicatie en afstemming en ondersteunt initiatiefnemers waar nodig. Onder Stichting Vestingstad Nieuwpoort zijn diverse werkgroepen actief die zich richten op een specifieke activitieit.

Het bestuur van Stichting Vestingstad Nieuwpoort houdt zich bezig met o.a. subsidie aanvragen,  fondsenwerving, financiele administratie, vergunning aanvragen, bestuurlijke ondersteuning, website Nieuwpoort.nu, activiteitenkalender, contaceten gemeente, ondersteuning werkgroepen algemeen, vrijwilligerspool, citymarketing & promotie. 

Het bestuur van Stichting Vestingstad Nieuwpoort bestaat uit de volgende personen:

Ellis Suur (voorzitter)
Arie van der Heijden (penningmeester)
Annie Slob (secretaris)
Huibert van der Graaf
Cees van der Vlist
Annemieke van As

Agendaleden: Lianne Slob en Johan Huisman
Contact:
Email: info@vestingnieuwpoort.nl