Oude Hollandse Waterlinie

Oude Hollandse Waterlinie

Oude Hollandse Waterlinie

Op 1 november 2017 werd de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie.

Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.