Goed Gezien – Goed Bekeken

Goed Gezien – Goed Bekeken is een vereniging voor amateurkunstenaars uit de Alblasserwaard en naaste omgeving.
Jaarlijks organiseren wij een meerdaagse Amateurkunst Tentoonstelling, waaraan een scholenproject is gekoppeld.
Op zes locaties kunnen onze leden exposeren. Naast lezingen en workshops, verzorgen wij 4 x per jaar een Nieuwsbrief.
Tweede Paasdag kunnen leden meedoen met de Af en Toe Kunstroute.
In juni doet onze vereniging mee met IkToon (maand van de amateurkunst).