Forten.nl

Forten.nl

Beleef de forten, vestingsteden en kastelen.

Forten.nl is een initiatief van de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze stichting heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de forten en Waterlinies in Nederland.

Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies kunnen genieten. Met als uiteindelijk doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties.