Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak

Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak

In de meeste kernen van de gemeente Molenlanden zijn klankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners van de betreffende kernen en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, die gezamenlijk knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid in de betreffende kernen inventariseren en oplossingen voordragen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wensen, schroom dan niet om deze bij ons neer te leggen. Dat kan door een mail te sturen of rechtstreeks contact op te nemen met een van de leden van de Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak.