Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak

Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak

IKK

Het doel van het koor is om zingend Gods Woorden te vertolken aan de luisteraar, met psalmen, gezangen, nieuwe liederen en oratoria van o.a. Johan Bredewout.

Zingen is goed voor je lichaam en je geest. Vaak kun je in zingen bepaalde emoties kwijt; zowel in blijdschap als in verdriet. Als je het niet zeggen kunt, zing het dan maar.

Muziek en teksten worden daarom zorgvuldig geselecteerd, juist ook, als het gaat om de inhoud.