Hengelsportvereniging De Karper

Hengelsportvereniging De Karper

HSV De Karper

Hengelsportvereniging “De Karper” te Nieuwpoort/Langerak is opgericht op 14 juni 1956. De vereniging telt momenteel 320 leden. Er worden het gehele jaar door wedstrijden en concoursen georganiseerd, zowel voor volwassenen als de jeugd. In de meeste gevallen wordt er gedurende een aantal weken gevist voor een klassement. Ook wordt er deelgenomen aan regionale activiteiten.

Het doel van de vereniging was onder meer om beschikking te verkrijgen over voldoende viswater. H.S.V. “De Karper” heeft nu visrechten van de watergangen binnen de woonkernen Nieuwpoort en Langerak, alsmede het bedrijventerrein “Gelkenes”, waarvan de gemeente Molenlanden eigenaar is”. Voorts wordt ca. 20 km aan poldervishoofdwatergangen in Langerak gepacht van het Waterschap Rivierenlanden.