Ondernemersclub Langerak-Nieuwpoort

Ondernemrsclub Langerak-Nieuwpoort
De Ondernemersclub Langerak-Nieuwpoort heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd zijn in de Gemeente Molenlanden en specifiek in Langerak of Nieuwpoort. Read more
Read More

Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak

In de meeste kernen van de gemeente Molenlanden zijn klankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners van de betreffende kernen en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, die gezamenlijk knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid in de betreffende Read more

Read More

EHBO Langerak-Nieuwpoort

EHBO-Afdeling Langerak-Nieuwpoort Read more
Read More